За конктакти

Може да ни откриете на посочения адрес, телефони или да ни пишете!

058 602 002
progress_99@abv.bg
гр. Добрич,
бул. 25-ти Септември 62А

Проектиране и строителство Добрич | Прогрес 99 ООД

Започна строителство на нов обект в с.Зърнево община Тервел

На 23.09.2021 г. беше открита строителната площадка на обект: Инженеринг за проектиране, изграждане и упражняване на авторски надзор при изпълнението на строеж за изграждане на Ритуален дом  в с.Зърнево“ с Възложител Обина Тервел.

В идните месеци предстои изграждането на Ритуален дом със зала за 600 посетители с прилежащи обслужващи помещения в това число тоалетни, гримьорна, разливна, миялно и складове. Самата сграда ще бъде изпълнена на стоманена конструкция с термопанели.

Предстои ни да превърнем тази полянка

В Ритуален дом с над 1000 м2 площ