За конктакти

Може да ни откриете на посочения адрес, телефони или да ни пишете!

058 602 002
progress_99@abv.bg
гр. Добрич,
бул. 25-ти Септември 62А

КОМПАНИЯТА

Прогрес 99 ООД е строителна компания, специализирана в строителството на обществено-административни, жилищни, промишлени и търговски сгради.
Разполага с високо квалифицирани екипи в грубото строителство и довършителните строителни работи.

Прогрес 99 ООД има опитен проектантски колектив с възможности изпълнят всяка проектантска задача. Съвместно проектантският и изпълнителски колектив могат да предложат цялостна строителна услуга „от идея, до ключ“.

Ръководството на Прогрес 99 ООД, заедно с всички свои служители гарантира качеството на извършваните строително-монтажни работи в съответствие с изискванията и очакванията на възложители и клиенти, при строго съблюдаване на действащите нормативни изисквания в България, гарантира завършването на всички, изпълнявани от фирмата проекти (обекти) в срок.

Членство в професионални организации

Прогрес 99 ООД се явява член на Камарата на строителите.

Приети стандарти

„Прогрес 99“ ООД поддържа световно утвърдените стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2015 (бивш OHSAS 18001).

Политика по управление