За конктакти

Може да ни откриете на посочения адрес, телефони или да ни пишете!

058 602 002
progress_99@abv.bg
гр. Добрич,
бул. 25-ти Септември 62А

МИСИЯ

1.Постигане на изискваното качество на извършваните строително-монтажни работи при оптимални разходи за Дружеството, чрез ефективно използване на технологичните възможности на съоръженията, материалите и човешките ресурси.

2.Изграждане на убеждението у инвеститори и клиенти, че Дружеството е способно да изпълнява строително-монтажните работи с изискваното качество и да го поддържа постоянно чрез развитие в ръководния и изпълнителския персонал на лични умения за отговорност и прецизност при изпълнение възложените им задължения и неотменното им деклариране пред клиентите на Дружеството.

3.Анализиране на резултатите от производствената и търговската дейност на Дружеството и проследяване задоволеността на клиентите от готовия продукт в гаранционния и след гаранционни периоди.

4.Осигуряване и подържане на изискваното ниво на безопасност на труда, противопожарната охрана и опазване на околната среда по време на извършването на строително-монтажните работи.