За конктакти

Може да ни откриете на посочения адрес, телефони или да ни пишете!

058 602 002
progress_99@abv.bg
гр. Добрич,
бул. 25-ти Септември 62А

Изграждане на площадка за игра на открито“ в УПИ VI за ЖС, кв. 11 по ПУП-ПРЗ на „Балик-Йовково“ – север, гр. Добрич

Възложител: Община град Добрич

Обект:„Изграждане на площадка за игра на открито“ в УПИ VI за ЖС, кв. 11 по ПУП-ПРЗ на „Балик-Йовково“ – север, гр. Добрич“

В летните месеци на 2021 г. изпълнихме детска площадка в гр.Добрич по проект на л.арх Даскалов. Представлява бетонови пътеки, водещи и полета с ударопоглъщаща настилка, на които са монтирани съоръжения за игра на деца на различни възрасти. Също така площадката има малко игрище с бетонова настила и баскетболен кош. Площадката е оградена с ограда, която около баскетболното игрище е 4 м за да спира избягали топки.

В началото изпълнението започна лесно, но след монтирането на първите съоръжения интереса към площадката на децата от квартала рязко порасна. Многократно се налагаше да ги молим да изчакат завършването на площадката тъй като все още не беше готова. Е вече е! Пожелаваме много слънчеви дни и хубаво време за игра на всички деца и родители в квартала!

*забележка: към момента на публикуване, „Прогрес 99“ ООД изпълни задълженията си по договора, но по проект предстоят още дейности по озеленяване и вертикална планировка, които не са част от договора ни. Община град Добрич ще ги изпълни допълнително.

Така е сега, а преди …

… колко е чист града ни зависи само от нас 🙁

Дано площадката не се върне към предишното си състояние.