За конктакти

Може да ни откриете на посочения адрес, телефони или да ни пишете!

058 602 002
progress_99@abv.bg
гр. Добрич,
бул. 25-ти Септември 62А

Основен ремонт на съществуваща обществена сграда Народно Читалище „Пробуда 1941“ с.Кардам, Община Генерал Тошево

Възложител: Община Генерал Тошево

Строително монтажните дейности са изпълнени по обществена поръчка: „Строителни дейности по проект Развитие на туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство“, ROBG -453-Договор за субсидия от ЕФРР № 98923 / 31.08.2018 г. по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 по обособени позиции“  обособена позиция №1 предмет „Реконструкция и обновяване на народно читалище „Пробуда-1941“ – село Кардам по проект: „Развитие на туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство“.

Работа на обекта беше започната на 13.12.2019 г. и бе завършена на

Беше изпълнено пълно обновяване на сградата, като старите съществуващи инсталации ЕЛ, ВиК и ОВК бяха заменени с нови, бяха изпълнени нови настилки, облицовки, дограми, тавани, изгради се рампа за инвалиди, носещата конструкция на покрива беше укрепена, а покривът беше препокрит. Обнови се изцяло настилката на площада пред читалището, бяха засадени цветя и храсти.

Бе положена грижа да бъде запазен уникалният вид на зрителната залата. Действително забележително архитектурно интериорно решение с красиви чудесно запазени във времето дървени облицовки и впечатляващ таван пресъздаващ морски вълни, портал на сцената с флорални гипсови орнаменти. Всички те бяха грижливо почистени и освежени – лакирани или боядисани с латекс.

Въпреки множеството неуредици в проекта, които сериозно опънаха както нашите нерви, така и на Кмета на с.Кардам и на администрацията на Община Генерал Тошево на 23.09.2020 г. обновеното читалище откри врати за едно ново начало. Пожелаваме на кмета и жителите на с.Кардам безчет културни прояви възхвалящи родното изкуство.

Публикация за читалището: http://dobrudjabg.com/novina/centyryt-na-s-kardam-pridobiva-vse-po-evropeiski-oblik-snimki-/61307