За конктакти

Може да ни откриете на посочения адрес, телефони или да ни пишете!

058 602 002
progress_99@abv.bg
гр. Добрич,
бул. 25-ти Септември 62А

Преустройство и реконструкция на етаж от съществуващи сгради, и изграждане на гаражни клетки при Център за подготовка и възстановяване – Балчик“, при ГДПБЗН-МВР

Възложител: ГДПБЗН-МВР

Пролетта на 2020 г. въпреки разгара на извънредното положение поради COVID-19, проектирахме и изпълнихме преустройство и реконструкция на помещения в съществуваща сграда собственост на МВР и изградихме нови гаражни клетки на терена.

На преустройство и реконструкция беше подложен приземният етаж на сградата и пристроеният към него навес. Задачата беше да се обособят учебни зали и да се обнови етажа с нови настилки, облицовки и инсталации.

Самият навес се оказа интересно конструктивно предизвикателство. В миналото той е бил построен, но с времето е провиснал, аварийно са били добавяни нови и нови греди и колони … в крайна сметка нашата задача беше да сложим точка на този въпрос. Трябваше да премахнем до колкото е възможно подпорни колони и да укрепим греди и всичко това без да демонтираме самата покривна конструкция. Благодарение на проекта изготвен от инж.Н.Димитров петте съществуващи колони бяха сведени до една единствена. Също така съществуващата настилка от балчишки камък бе извадена и след изливане на стоманобетонова плоча заменена с настилка от гранитогрес. Обновена беше дограмата и изцяло подменена ЕЛ инсталацията. В крайна сметка се получи една приятна и просторна учебна зала.

Аналогични ремонти (без конструктивни укрепвания) бяха изпълнени и в останалите помещения на нивото, след което се оформи още една учебна зала, стая за преподаватели, санитарни, технически и складови помещения.

Втората задача към строителният обект включваше изграждането на нови гаражни клетки на съществуваща бетонирана площадка. Клетките бяха изградени от метална носеща конструкция и термопанели.

Комплексът за почивка и обучения на ГДПБЗН-МВР се намира в изключителна близост до Двореца и Ботаническата градина, а със строителните дейности се предоставиха още по приятни условия за отдих. Приятна почивка на всички пожарникари!