За конктакти

Може да ни откриете на посочения адрес, телефони или да ни пишете!

058 602 002
progress_99@abv.bg
гр. Добрич,
бул. 25-ти Септември 62А

СМР по Националната програма за енергийна ефективност – гр.Добрич, ул. „Марин Дринов“ № 1, вх. Б

Възложител: Община град Добрич

Строително монтажните дейности са изпълнени съгласно обществена поръчка: Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на сграда с административен адрес: ул. „Марин Дринов“ № 1, вх. Б, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община град Добрич.

Още един от изпълнението от фирмата ни проекти по Националната програма за енергийна ефективност. В случая става въпрос само за вход Б, вход А е участвал по предходна програма за Енергийна ефективност. За изпълнението беше съставен работен проект. На обекта бяха изпълнени типичните за програмата енерго спестяващи мерки – подмяна на външни дограми, изпълнение на топлоизолация по фасади, топлоизолация и хидроизолация на покрива, подмяна на общото осветление на входа, освежаване на входа.

Работа на обекта започната 22.03.2019 г. и приключи на 28.05.2019 г.

Интересно докато проектирахме обекта стигнахме до избора на цветове. На въпроса какви да бъдат живущите предложиха „Като на съседния вход.“, на което нашият главен инженер Стойчев отговори „Защо пък като на съседния вход? Не може ли по-хубаво?“ така след известни обсъждания стигнахме до идеята все пак да запазим гама подобна на тази на съседния вход, но някоя идея по-яроко. Така хем създадохме един цялостен архитектурен облик на сградата и в същото време всеки от входовете запази своеобразна идентичност.

Благодарим на колектива по обществената поръчка от страна на Община град Добрич за бързата работа по документалната част, а на живущите пожелаваме дълги години щастлив живот в обновеният вход и ниски сметки за ток.

След строителство (всъщност на снимките обекта е почти завършен).

Преди Строителните дейности