За конктакти

Може да ни откриете на посочения адрес, телефони или да ни пишете!

058 602 002
progress_99@abv.bg
гр. Добрич,
бул. 25-ти Септември 62А

Текущ ремонт за изграждане на STEM Център за дигитални създатели в сградата на СУ „Любен Каравелов“, гр. Добрич

Текущ ремонт за изграждане на STEM Център за дигитални създатели в сградата на СУ „Любен Каравелов“, гр. Добрич

Възложител: СУ „Любен Каравелов“ гр.Добрич

Обект: „Текущ ремонт за изграждане на STEM Център за дигитални създатели в сградата на СУ „Любен Каравелов“, гр. Добрич“,

Лятото на 2021 г. завърши текущ ремонт на СУ „Любен Каравелов“ в град Добрич. Целта беше преустройството на еднотипните помещения на училището на етаж 3 да бъдат преустроени в STEM  (science, technology, engeniering and math – наукар технологияр инженерство и математика) Център за

За проекта

Дата: